Hvorfor delta?

Bli med på en spennende og nyttig møteplass! Les mer om hvorfor her.

Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

Bli med på et internasjonalt fenomen.

La din bedrift bli mer synlig i Lørenskog.

Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring.

Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.

Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge Lørenskog.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!

Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding.

Hvorfor bør du fra frivillige organisasjoner delta?

Vis hva dere brenner for i Lørenskog.

Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.

La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.

Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.

Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.

Møt spennende mennesker og bli kjent med Lørenskog på en ny måte.

Hvorfor bør du fra offentlig virksomhet delta?

Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.

Vær synlig og bli kjent med Lørenskog på en ny måte.

La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.

Bidra til mer og bedre samspill på tvers.

Samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivilligheten bidrar til et inkluderende og varmere lokalsamfunn. På frivilligbørs kan vi finne nye samarbeidsmuligheter.

Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog