AVTALER 2022

Avtalepartner 1 Avtalepartner 2 Beskrivelsea av avtalen
Lørenskog pensjonistuniversitet Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Synliggjøre behovet for ledsager på dagsenterbussen
Veiviseren Lørenskog historielag Presentasjon av historielagets arbeid med fotografier
Nitor AS Lørenskog skytterlag Servering ved arrangementer og aktiviteter
Lørenskog Parkinsonforening Veiviseren Låne Veiviseren for synliggjøring av Parkinson
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Lørenskog bibliotek Lese høyt for beboere på sykehjem.
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Lørenskog musikalteater Lørenskog musikalteater skal ha et innslag på sykehjem og omsorgsboliger
Fjellhamar menighet Lørenskog sanitetsforening Holde foredrag. Førstehjelp for eldre
Lørenskog pensjonistuniversitet Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Markedsføre behov for nyttige never ved sykehjemmene i Lørenskog
Helsestasjon Autismeforeningen i Akerhus Holde foredrag
Advokatfirmaet Sander AS Lørenskog Husflidslag Advokatfirmaet tilbyr foredrag for Husflidslagets medlemmer og styre
Lørenskog Husflidslag Advokatfirmaet Sander AS Ta i mot og legge ut katalog fra husflidslaget i advokatlokalet.
Veiviseren Lørenskog sanitetsforening Sammen redder vi liv foredrag
Helsestasjon Lørenskog tyrkisk kulturforening Foredrag om rus/helse for ungdom
Naturvernforbundet i Lørenskog Aktivitetshuset Volt Naturvernforbundet arrangerer en utflukt for ungdommene på Volt
Lørenskog frivilligsentral Fjellhamar menighet Rekruttere frivillige som kan kjøre innbyggere til kirken.
BUA Park og idrett NAV Lørenskog NAV finner aktuelle kandidater.
Lørenskog bibliotek Flyktning- og innvandrertjenesten Arrangement morsmålsdagen februar 2023
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet NAV Lørenskog Samarbeid om aktiviteter/ oppdrag ved sykehjemmene i Lørenskog og personer i kontakt med NAV
Downtown Ungdomskafe Lørenskog musikalteater LMT får reklamere på Downtown i bytte mot fribilletter til generalprøver.
Forebyggende psykisk helsetjeneste Lørenskog Autismeforeningen i Akerhus Foredrag
Lions Club Lørenskog Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Hjelp til utfylling av brukerundersøkelser
Lions Club Lørenskog Øst Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Samarbeid om sosiale aktiviteter for beboere ved omsorgsboliger i Lørenskog
Lørenskog Gymnastikklag Helsestasjon Tilbud til barn og unge som faller utenfor
Lørenskog Husflidslag BUA Park og idrett Kataloger fra Husflidslaget legges ut for besøkende i BUA.
Lørenskog pensjonistuniversitet Lørenskog sanitetsforening Foredrag his LPU om førstehjelp for eldre
Flyktning- og innvandrertjenesten Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Språkpraksis på dagsenterbussen
Fjellhamar menighet Lørenskog tyrkisk kulturforening Få igang Tro møter tro
Advokatfirmaet Sander AS Lørenskog sanitetsforening Gratis foredrag for medlemmer og deltakere
Lørenskog sanitetsforening Fysioterapi- og ergoterapitjenesten lokaler for trening for eldre
Lions klubb Lørenskog/Fjellhamar Forebyggende psykisk helsetjeneste Lørenskog Intensjonsavtale om barnepass
Lørenskog sanitetsforening Helsestasjon Foredrag/besøk \"mor i nytt land\"
Lørenskog sanitetsforening Fysioterapi- og ergoterapitjenesten Foredrag om \"fare ved stillesitting og folkehelse\"
Lørenskog Parkinsonforening Lørenskog Pensjonistforening Underholdning på medlemsmøter
Lørenskog Husflidslag Helse, omsorg og mestring Husflidslagsmedlemmer som instruktører i helse og omsorg.
Fjellhamar menighet Lørenskog historielag Kirken og kulturlandskapet på Hammer. Formidling til barn
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Aktivitetshuset Volt Utstillingsplass av kunst ol
Lørenskog sanitetsforening Helsestasjon NKS holder foredrag om kvinnehelse og ernæring
Parsforening Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Hjelp/foredrag på smart kafé
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Aktivitetshuset Volt Underholdning, kulturarrangement
Veiviseren Fjellhamar menighet Avtale om rekruttering av reservebesteforeldre til ungdommer i Fjellhamar menighet
Veiviseren Fjellhamar menighet Holde stand i Veiviseren en mandag kl. 12
Lørenskog Pensjonistforening Lørenskog frivilligsentral Samarbeid om rekruttering av frivillige
Flyktning- og innvandrertjenesten Lions Club Lørenskog Øst Møte for å se mulighet til videre samarbeid
Østmarka IL Frivillighet og møteplassutvikling Markedsføring av verdiseminar på vgs
Lørenskog Gymnastikklag Lørenskog sanitetsforening Førstehjelpsseminar
Veiviseren Helsestasjon Samarbeid om barselgrupper
Helsestasjon Autismeforeningen i Akerhus Foredrag
Aktivitetshuset Volt Lørenskog musikalteater Lyd og lys - ungdomsoppdrag
Lørenskog bibliotek Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Høytlesning for barn
Lørenskog sanitetsforening Lørenskog Parkinsonforening Foredrag og underholdning
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Lørenskog Pensjonistforening Befaring omsorgsbolig for mulig lån av lokale
Lørenskog Tamilsk Sport Klubb (LTSK) Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Besøksvenner
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Fjellhamar menighet Rekruttering av nyttige never
Oppvekst- og utdanningssektoren Parsforening Intensjonsavtale om å få flere barn på leksehjelp
Lions klubb Lørenskog/Fjellhamar Advokatfirmaet Sander AS Gratis foredrag om arverett/fremtidsfullmakt
Lørenskog tyrkisk kulturforening Lørenskog bibliotek Samarbeid om arrangementer i morsmålsuka
Skøyteklubben Lørenskog Østmarka IL \"Mesternes mester\" Rådhusplassen
Lørenskog skytterlag Lørenskog frivilligsentral Skytterlaget kan arrangerer konkurranse for frivillige
Lions Club Lørenskog Øst Veiviseren Avtale om stand/arrangement på Veiviseren
Lørenskog Parkinsonforening Fjellhamar menighet Foredrag hos seniorutvalget
Flyktning- og innvandrertjenesten Lørenskog sanitetsforening Informasjon om \"sammen redder vi liv\" førstehjelp
Nitor AS Lørenskog musikalteater Bidrag på Losbyfestivalen
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Helsestasjon Cafélokaler for barselgrupper/ gode generasjonsmøter ved sykehjemmene i Lørenskog
Lørenskog historielag Helse, omsorg og mestring Informasjonsutveksling trimgrupper for eldre.
Helsestasjon Lørenskog Husflidslag Rekruttering av ungdom
Østmarka IL Lørenskog Gymnastikklag Samarbeid utviklingshemmede
Fjellhamar menighet Lørenskog sanitetsforening Utveksle info om gratisuka og aktiviteter
Helsestasjon Helsestasjon Møtes for å vurdere videre samarbeid
Lørenskog Pensjonistforening Advokatfirmaet Sander AS Fremtidsfullmakt på vårt medlemsmøte i 2023.
Autismeforeningen i Akerhus Lørenskog Gymnastikklag Foredrag/veiledning
Lørenskog musikalteater Lørenskog bibliotek Kulturelle innslag mot markedsføring.
Forebyggende psykisk helsetjeneste Lørenskog Aktivitetshuset Volt Volt presenterer seg for FPH. FPH ser på mulighet for å holde foredrag for Volt om psykisk helse for ungdom
Naturvernforbundet i Lørenskog Lørenskog frivilligsentral Foredrag om fremmede plantearter og miljøvern.
Downtown Ungdomskafe Lørenskog Husflidslag DT vil ta i mot katalog fra LH og orientere om hospiteringsmuligheten
Lørenskog kommune Lørenskog bibliotek Kommunedirektøren leser for barn på biblioteket
NAV Lørenskog Fjellhamar menighet Besøk og vurdere samarbeid
Fjellhamar menighet Flyktning- og innvandrertjenesten Få i gang \"tro møter tro dag\"
Veiviseren Lørenskog Husflidslag Vise frem aktivitet + utstilling
G.B Myhre Holding as Veiviseren Mulighet for å benytte Veiviseren for treff for små/mellomstore bedrifter
Naturvernforbundet i Lørenskog Frisklivssentralen rekruttering fjerne fremmede vekster
Lørenskog Parkinsonforening Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Besøksvenner for personer med parkinson eller deres pårørende
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Lørenskog historielag Intensjonsavtale utveksling av lokalhistorie
Lørenskog skytterlag Lørenskog sanitetsforening Informasjon om førstehjelp HLR
Parsforening Aktivitetshuset Volt Intensjonsavtale for å låne ut lokaler
Oppvekst- og utdanningssektoren Lørenskog sanitetsforening Aktiviteter på Fjellhamar gård
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Nitor AS Se på muligheter for å servere mat, starte restaurant/ café
Veiviseren Advokatfirmaet Sander AS Foredrag om arverett, fremtidsfullmakt, fast eiendom
Autismeforeningen i Akerhus NAV Lørenskog Samarbeid om informasjon
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Nitor AS Nitor besøker omsorgsboliger og sykehjem for å teste ut VR-briller
Lørenskog bibliotek Helsestasjon Bok til 2-åringer. Boktips til barselgrupper.
Helsestasjon Fjellhamar menighet Helsestasjon formidler fellesskapsarenaene i kirka for alle aldersgrupper.
Forebyggende psykisk helsetjeneste Lørenskog Lørenskog frivilligsentral Foredrag for frivillige
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Parsforening Intensjonsavtale for datakurs
Aktivitetshuset Volt Lørenskog Husflidslag Lørenskog husflidslag holder kurs i symaskin
Frisklivssentralen Lørenskog tyrkisk kulturforening Foredrag/temasamling
BUA Park og idrett Lørenskog tyrkisk kulturforening Vinteraktiviteter
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Fjellhamar menighet Verve frivillige, informasjon
Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Fjellhamar menighet Fjellhamar kirke besøker HOM med info om gratisuka
Flyktning- og innvandrertjenesten Lørenskog Tamilsk Sport Klubb (LTSK) Samarbeid om skiopplæring for innvandrere (samarbeid med Lørenskog skiklubb)
Veiviseren Autismeforeningen i Akerhus Foredrag/ stand i Veiviseren
Nitor AS Lørenskog sanitetsforening Info om sammen redder vi liv. Førstehjelp
Lørenskog sanitetsforening Lørenskog Husflidslag Møte om felles aktiviteter og samarbeid
Fjellhamar menighet Advokatfirmaet Sander AS Foredrag om framtidsfullmakt og arverett
Lions Club Lørenskog Øst Lørenskog sanitetsforening Lørenskog sanitetsforening inviterer Lions til foredrag om kvinnehjerta
Lørenskog Gymnastikklag Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Aktivitet på dagsenter
NAV Lørenskog Frisklivssentralen Lære om hverandres tjenester
Flyktning- og innvandrertjenesten Helsestasjon Tettere samarbeid om gruppetilbud
Assad Siddique Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet Foredrag