Hva er frivilligbørs?

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler. Se mer om Frivilligbørs her: frivilligbors.no

Eksempler på ressurser du kan finne på Frivilligbørs:

Kloke hoder

Kompetanse, kurs eller rådgiving

Gode forbindelser

Hospitering, mentor eller nettverk

Nyttige never

Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte

Festligheter

Underholdning eller opplevelser

Husrom

Låne lokaler

Varme hjerter

Tid for andre, være et medmenneske

Ting & Tang

Låne eller arve utstyr eller materialer

Frivilligbørs andre steder

Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system, danskene skjønte potensialet. Både Lisboa og Moskva og etter hvert byer i hele verden har prøvd ut konseptet.

Den første frivilligbørsen i Norge var i Bærum 2008. Siden har både Askim, Svelvik, Oppegård, Grimstad, Lier, Drammen, med flere, fulgt etter. Lørenskog arrangerte Frivilligbørs første gang i 2022.

Se utdrag fra Drammens frivilligbørs i filmen til høyre.